Listnaté stromy

V arboretu tvoří základní kostru. První byly vysazeny v dubnu 2003 a postupně dosazovány další. Listnaté stromy jsou nedílnou součástí našeho života. Soliterní, ve skupinách nebo stromořadích, v parcích zahradách, lesních porostech nebo ve volné krajině všuse působí svými účinky : zachycují prach a hluk, produkují kyslík, poskytují stín, jsou dárci dřeva, plodů ..... Jsou nedílnou součástí ekosystémů - poskytují úkryt, potravu i životní prostředí stovkám organizmů, zpevňují půdu, zadržují vodu v krajině .....V neposlední řadě působí i na estetické cítění člověka - svou výškou i celkovým habitem koruny, barvou a tvarem květů, listů i plodů. Zelená barva, střídání světla a stínu spolu se sluchovými a čichovými vjemy člověka uklidňují a v dnešním přetechnizovaném světě nabízejí relaxaci a odpočinek.

A význam pro včely ?

Listnaté stromy jsou pro včely zdroji včelí pastvy s různým významem (podle množství poskytované suroviny a doby květu)

  • některé poskytují pouze pyl - většinou kvetou brzo na jaře a včelám zajišťují zdroj bílkovin pro jarní rozvoj
  • některé jsou bohaté jako zdroje nektaru
  • řada stromů hostí producenty medovice
  • pupeny některých stromů poskytují včelám pryskyřičné látky na tvorbu propolisu
  • u řady stromů nacházejí včely různé kombinace (pyl+medovice, pyl+nektar, pyl+nektar+medovice)

Při kliknutí na odkaz Seznam  (podle botanických jmen) nebo Seznam 1 (podle českých jmen) najdete soupis listnatých stromů, které lze v arboretu nalézt. Kliknutím na jméno stromu se dostanete k podrobnějším informacím včetně fotografií. Všechny fota jsou vlastní z arboreta.

Vzhledem k velkému počtu druhů budeme jednotlivé zástupce představovat postupně. Prosíme proto o trpělivost.

 

 

 

 

 

 

 

 

listnaté stromy

Acer platanoides

07.01.2014 07:34

Acer pseudoplatanus

07.01.2014 07:34

Betula verrucosa

03.03.2014 14:51

Betula verrucosa ´Dalecarlica´

03.03.2014 15:16

Betula verrucosa ´Purpurea´

01.08.2016 15:06

Betula verrucosa ´Youngii´

03.03.2014 15:08

Catalpa bignonioides

14.09.2013 18:03

Ginkgo biloba

01.08.2016 15:19

Malus

13.01.2015 14:12

Quercus robus ´Fastigiata´

07.01.2014 07:34
1 | 2 >>