Zdroje informací

BÖHM,Čestmír. Okrasné listnáče našich zahrad. Praha: SZN, 1985
DRAŠAR, Jan a Stanislav KODOŇ. Včelí pastva. Praha: SZN, 1975. 
HARAGSIM, Oldřich. Včelařské dřeviny. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0833
HURYCH, Václav. Sadovnictví 2. Praha: SZN, 1985.
HURYCH, Václav. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. Praha: Květ, 2003. ISBN 80-85362-46-5
VANĚK a kolektiv. Trvalky v zahradě. Praha: SZN, 1973.
HIEKE, Karel. Praktická dendrologie 1,2. Praha: SZN, 1978
BITNER, Richard. Jehličnany.Praha:Knižní klub, 2010.ISBN 978-80-242-3139-6
VĚVIČKA, Václav. Evropské stromy. Praha: Aventinum nakladatelství, 2004. ISBN 80-7151-238-9
BREMNESSOVÁ, Lesley. Užitkové rostliny. Praha: Euromedia Group, 2005. ISBN 80-242-1301-X