Co je arboretum ?

Arboretum = sbírka rostoucích dřevin domácího i cizího původu sloužící vědeckým, pedagogickým i osvětovým účelům ( Zahradnický slovník 1994)

Včelařské arboretum - sbírka rostlin, poskytujících včelám základní složky potravy, popřípadě další látky.:

Původní účel:

  • výuka učebního oboru Včelař
  • vzdělávání včelařské veřejnosti

Dnes:

k původnímu účelu přibyly další funkce

  • vzdělávání široké laické veřejnosti
  • vzdělávání dětí a mládeže
  • propagace oboru včelařství
Návštěvní řád Včelařského arboreta:
 

 

 

 

 

 

Naši uživatelé

Naše stránky jsou určeny pro všechny, kteří mají zájem se blíže seznámit se základními zdroji včelí pastvy a pro studenty dálkového studia oboru 41-51-H/02 Včelař.

Prosíme, nekopírujte uvedené texty.

Fotografie lze použít jen se souhlasem autora.