Biotopy

(biotop = místo, kde žije společenstvo organizmů; je charakterizován podmínkami podnebí, půdy, abiotickými i biotickými podmínkami a vlastnostmi prostředí

Ekologický výkladový a terminologický slovník)

V arboretu lze nalézt úseky odlišující se podmínkami a na těchto úsecích jsou shromažďovány rostliny, pro které jsou dané podmínky vhodné a umožňují jejich úspěšné pěstování)