Biotopy

biotop = místo, kde žije společenstvo organizmů; je charakterizován podmínkami podnebí, půdy, abiotickými i biotickými podmínkami a vlastnostmi prostředí

(Ekologický výkladový a terminologický slovník)

V arboretu lze nalézt úseky odlišující se podmínkami a na těchto úsecích jsou shromažďovány rostliny, pro které jsou dané podmínky vhodné a umožňují jejich úspěšné pěstování. Ať tedy na Vaší zahradě nebo včelnici panuje sucho nebo mokro, praží tam sluhnce nebo je stín, máte kyselou nebo jílovitou půdy, vždy je možno vybrat vhodné rostliny, kterým se u vás bude dařit.