Acer pseudoplatanus

07.01.2014 07:34

Acer pseudoplatanus L. - javor klen

 

Původ: domácí (podhorské - horské oblasti)

Charakteristika: strom dorůstající 40 m;koruna rozložitá, stinná; borka se destičkovitě loupe; listy 5-7 laločnaté, laloky oble zašpičatělé, na runu šedě ojíněné; květy žlutozelené, v úzkých převislých hroznech - kvete po olistění; plody dvojnažky s křídélky - křídla svírají téměř pravý úhel

kultivar Acer pseudoplatanus ´Brillantissimum´ - malá koruna, pomalu rostoucí, při rašení narůžovělý

Nároky: podhorské - horské oblastii , nesnáší sucho a vysokou hladinu spodní vody; citlivý na zasolené půdy; mrazuvzdorný

Množení: semenem, kultivary štěpováním

Význam a využití :

  • cenná lesnická dřevina
  • parkový strom pro větší sadové úpravy
  • solitera (řada kultivarů)
  • rozvolněné skupiny
  • kultivar ´Brillantissimum´ i do menších zahrad

Včelařský význam:

  • V.  (po olistěním)
  • cenný zdroj nektaru (N: 1; C: 45)
  • cenný zdroj výživného pylu - podněcující snůšky
  • hostitel producentů medovice (brvnatky,červci)