Slovníček pojmů

vysvětlení pojmů používaných v textech, popisech fotografií atd.
Pokud Vám některý z pojmů není jasný, napište nám
 
   
cukerná hodnota kvalitativní ukazatel nektaru ; výpočet : nektarodárnost x cukernatost
C označení cukernatosti nektaru
cukernatost % obsah cukrů v nektaru 
dvoudomá rostlina na jedné rostlině jsou  pouze květy samčí a na jiné pouze samičí (vrba)
dvouletka rostlina vytvářející v prvním roce života pouze listovou plochu - v druhém roce kvete, dá semena a odumře
hostitel producentů medovice rostlina, na které cizopasí hmyz-producent medovice
hřížení vegetativní způsob množení - ponoření výhonu do země a oddělení nové rostliny až po zakořenění
jednodomá rostlina na rostlině jsou jak květy samčí, tak květy samičí (líska)
jednopohlavní květy v květech jsou buď tyčinky (květ samčí) nebo pestíky (květ samičí)
kultivar taxonomická jednotka - nižší jednotka než druh u kulturních rostlin
letnička rosltina, která v jednom roce vyklíčí, vyroste, vykvete, dá semena a odumře
liána skupina popínavých dřevin, které se ovíjí okolo opory
medovice sladká kapalina vylučovaná na povrchu rostlin
medovnice velké mšice, převážně producenti medovice
N označení nektarodárnosti rostlin
nektárium pletivo rostlin vylučující nektar
nektarodárnost množství vyloučeného nektaru za 24 hod. v mg
oboupohlavní květ v květu jsou tyčinky i pestíky
perena viz trvalka
podnož část na rostliny ("planá") na kterou se štěpuje ušlechtilá odrůda nebo příbuzný druh
producent medovice hmyz produkující medovici
pylodárnost množství vyprodukovaného pylu (mg/květ, kg/ha)
rousek útvar vytvořený včelou sloučením pylových zrn
řízkování vegetativní způsob množení - oddělení části rostliny a následné zakořenění
solitera způsob umístění rostlin při výsadbě; jedinec
štěpování vegetativní způsob množení (roubování a očkování)
trvalka rostlina vytrvávající na stanovišti více let, přezimuje v kořenech, oddéncích, cibulích atd.
větrosnubnost opylování rostlin větrem (schází produkce nektaru)