Acer platanoides

07.01.2014 07:34
 

Acer platanoides L. - javor mléčný

 

Původ: domácí

Charakteristika: strom dorůstající 30 m;koruna rozložitá, stinná; neloupavá kůra podélně rozbrázděná; listy 5-7 laločnaté, laloky ostře zašpičatělé, oboustranně zelené, na podzim barví žlutě - načervenale; mladé řapíky po utržení roní mléko; květy žlutozelené, v kytkovitých latách - kvete před olistěním; plody dvojnažky s křídélky - křídla svírají tupý úhel

Nároky: nižší - podhorské oblasti (do 800 m n.m.); hlubší, mírně vlhké půdy - obstojně snáší i sucho; citlivý na zasolené půdy; mrazuvzdorný

Množení: semenem

Význam a využití :

  • cenná lesnická dřevina
  • parkový strom
  • solitera (řada kultivarů)
  • aleje a stromořadí
  • rozvolněné skupiny

Včelařský význam:

  • IV.(před olistěním)
  • cenný zdroj nektaru (N: 0,42; C: 3
  • zdroj výživného pylu - podněcující snůšky
  • hostitel producentů medovice (brvnatky,červci)