Betula verrucosa

03.03.2014 14:51

Betula verrucosa L. (alba, pendula) - bříza bílá (bradavičnatá)

 

Původ: domácí

Charakteristika: strom dorůstající 20-25 m;koruna rozložitá, konce větví převislé; kůra v mládí hladká, bílá, u starších stromů hluboce rozbrázděná černá borka; samčí jehnědy 5-6 cm, samičí zelenavé, později hnědé; listy vejčité až trojúhelníkovité, pilovité, na podzim barví žlutě; mělký kořenový systém; rychle rostoucí, výrazně vysušuje půdu

Nároky: od nížin do hor; snáší i chudší půdy, obstojně i sucho; výrazně světlomilná

Množení: semenem, kultivary štěpováním

Význam a využití :

  • meliorační a průkopnická dřevina
  • v kombinaci s tmavými jehličnany
  • do přírodních zahrad
  • skupiny, remízky
  • kultivary jako solitery

Včelařský význam:

  • IV.-V.
  • netvoří nektária
  • střední zdroj pylu
  • hostitel producentů medovice