Jak bojovat se suchem

V posledních letech se pojem sucho skloňuje ve všech pádech. Kdo a co ho zavinilo. Jak si pomoci sami na malých plochách. Zachycovat dešťovou vodu k zálivce. Zalévat vždy správným způsobem. Používat mulč. Ale základem je, aby včelař, který chce vysadit na svoji včelnici nebo zahradu dřeviny vhodné pro včelí pastvu, správně vybral. Nabídka je dostatečně bohatá. Ale je nutno brát v úvahu, že se jedná pouze o jeden ukazatel a při výběru vhodných rostlin je nutno brát v úvahu další hlediska. Postupujte následovně.

rostlina snášející sucho - včelařský význam rostliny - nároky rostliny na prostředí - vlastnosti rostliny-

= vhodná rostlina

Několik pojmů:

ROSTLINY XEROTERMNÍ (suchomilné) = ty, které jsou přizpůsobeny životu v suchém a teplém prostředí (tvarem a povrchem listů, životním cyklem atd.); původ pouště, stepi; déle trvající mokro je pro ně škodlivé  a hlavně v zimním období může být až likvidační

ROSTLINY XEROFYTNÍ (suchuodolné) = ty, které snášejí vysoké teploty a přechodný nedostatek vody na stanovišti

SUCHO = stav nedostatečné dostupnosti vody pro rostliny; sucho většinou můžeme definovat ve třech rovinách:

 • SUCHO KLIMATICKÉ = výpar převládá nad srážkami, respektive je úhrn srážek menší, než je pro dané období obvyklé
 • SUCHO PŮDNÍ = nedostatek vody v kořenové vrstvě, účinky se projevují u různých rostlin různě
 • SUCHO HYDROLOGICKÉ = projevy po dlouhodobém deficitu srážek = chybí zdroje povrchových i podzemních vod (klesají hladiny nádrží, snižují se průtoky řek atd.)

Strategie rostlin na přežití sucha:

 1. Jednoletý životní cyklus = letničky
 2. Víceleté druhy s podzemními zásobními orgány (cibuloviny, hlíznaté r.)
 3. Rostliny se zásobou vody v listech a stoncích (sukulenty)
 4. Víceleté druhy bez zásobních orgánů (trvalky, polokeře, dřeviny)

SUCHO NA VČELNICI NEBO ZAHRADĚ

Než začneme vyhledávat rostliny, které sucho přežijí, zamysleme se,  proč je u vás sucho. A lze situaci nějak řešit?

 • 1. pozemek je celý den intenzivně osluněn, chybí jakákoliv ochrana proti úpalu
 • 2. půda na pozemku je písčitá, lehká, vysychavá
 •  
 • Řešení:
 • 1. výsadba velkých solitérních dřevin, které vytvoří časem bloudivý stín, zvýší vzdušnou vlhkost a poskytnou potřebné zastínění úlům – zpočátku je nutná zálivka
 • výsadba kulisových dřevin vytvářejících trvalý stín, i když např. je pouze užší pruh
 • 2. obohacení půdy humusem, který dokáže mimo jiné i poutat vodu (nutno postupně)
 • používání mulče na půdách, které jsou ohroženy nadměrným vysycháním

A než se pustíme do výběru,  ještě se zamyslete, jaké je u vás sucho. Na slunci nebo ve stínu? Zatím co pro plné slunce je výběr poměrně bohatý, pro zastíněné polohy je omezený. Ale i tady se dá nalézt.

A určitě nezapomeňte. I rostliny tolerující nebo vyžadující sucho je nutno z počátku zalévat, až do důkladného zakořenění.

A teď již můžete vybírat:

Trvalky do sucha: 

 výsluní : třapatkovka, šanty, levandule, tymián, bělotrn, mavuň, mateřídoušky, saturejka horská, šalvěj, 

stín: kakost oddénkatý, čemeřice smrdutá

 

Dřeviny do sucha: dřín obecný, dřišťál, ruj vlasatá, perovskie lebedolistá, netvařec křovitý