zemědělské plodiny

Tato skupina rostlin je pro včelaře specifická - velké plochy, na kterých jsou obvykle pěstovány, mohou být zárukou hlavní (a v některých oblastech i jediné) snůšky.

Ve Včelařském arboretu pěstujeme jednotlivé plodiny na políčkách cca 1 x 1 m, abychom zajistili co nejpestřejší sortiment a mohli si sami ověřit "zájem" včel o jednotlivé druhy a popřípadě zájemcům ukázat nové nebo méně pěstované druhy. Zastoupeny jsou olejniny, pícniny, alternativní plodiny, kořeniny atd. V seznamu 1 najdete všechny druhy, které ovšem nemusí být vždy v době vaší návštěvy k dispozici.

V seznamu 2 jsou plodiny naseté v roce 2015

 

zemědělské plodiny

bob setý

13.12.2013 16:36

cizrna beraní

02.06.2014 12:05

hořčice bílá

19.11.2013 12:45

jetel inkarnát

13.12.2013 16:36

jetel luční

13.12.2013 16:36

Katrán habešský

28.04.2015 10:20

komonice bílá

13.12.2013 16:36

Lnička setá

28.04.2015 08:56

mák setý

13.12.2013 16:37

ostropestřec mariánský

15.07.2014 11:13
1 | 2 >>