botanicko - český I-N

Laburnum anagyroides štědřenec odvislý
Levisticum officinale libeček lékařský
Ligustrum ovalifolium ptačí zob vejčitolistý
Ligustrum vulgare ptačí zob obecný
Lonicera tatarica, xylosteum zimolez tatarský, pýřirý
Mahonia aquifolium  
Malus jabloň
Mespilus germanica mišpule obecná
Morus alba, nigra morušovník bílý, černý