Salix

06.02.2014 06:51

Salix L. - vrba

 

velice bohatý rod lišící se habitem, nároky a použitím. Jednotlivé druhy jsou uváděny individuálně; v této části je obecná charakteristika rodu (více než 600 druhů a obrovské množství kultivarů a klonů)

Charakteristika: opadavé keříčky, keře - stromy; listy jednoduché. střídavé; květy ve vzpřímených - ohnutých jehnědách, jednopohlavní; rostliny dvoudomé

Nároky:  odlišné podle druhu; obecně domácí druhy vlhčí půdy ve slunné poloze; zakrslé druhy chladnější polohy a sušší kamenité půdy; druhy s oboustranně šedými až plstnatými listy snáší sušší půdy

Množení: nejčastěji dřevitými řízky; zakrslé druhy bylinnými řízky

Význam a využití : podle druhu

  • volné živé ploty
  • soliterně i do skupin
  • břehy vod, zpevňování svahů
  • produkce proutí nebo "kočiček"

Včelařský význam:

  • podle druhu III.-IX.- významné zdroje podněcujících snůšek)
  • bohatý zdroj nektaru (samčí i samičí květy)
  • zdroj kvalitního pylu - různé odstíny žluté (pouze samčí květy)