Salix triandra ´Semperflorens´

18.10.2013 08:48

 Salix  - vrba obecně: 

  •  velmi významné pro včelařství, zdroje nektaru (samičí rosltiny) nebo nektaru i pylu (samčí rostliny) - obojí kvalitní
  •  včelaři vybírají podle doby květu,výšky v dospělosti a nároků na stanoviště,případě výsadby do volné krajiny i podle původu

Salix triandra ´ Semperflorens´ S  430 L. - vrba trojmužná 
růst: do 6 m

původ: 

nad. výška: do 500 m n.m.

doba květu: 2.1/2 dubna - 1.1/2 května, podruhé VI. - X.

ohrožení okusem: silné

stanoviště: na půdu nenáročná, půdy jílovité, hlinité, štěrkopísky; nejlépe vlhčí

využití: včelařské (vemi dlouhá doba květu); břehové porosty, okraje luk, mokřin, živé ploty

 

 

foto: salix triandra