Hypericum perforatum

15.07.2014 09:57

Hypericum perforatum - třezalka tečkovaná

čeleď: Hyperaceae- třezalkovité

charakteristika:  40-50 cm; dřevnatějící lodyha kruhového průřezu; listy střídavé, eliptické,  2 - 3 cm dlouhé se slizničnými komůrkami patrnými proti světlu; květy jsou žluté pětičetné, pravidelné, v širokém vrcholíku, s černými tečkami;plody jsou tobolky

nároky: slunce i suché písčité půdy, 

použití: 

planě rostoucí na pastvinách, loukách, na pasekách - součást přírodních zahrad

léčivka

včelařský význam:

  • VII.-VIII.
  • netvoří nektar
  • zdroj pylu, žlutooranžové rousky, důležitá jako zdroj bílkovin pro tvorbu zimní generace
 
foto: hypericum