Rostliny na zelené hnojení

Zelené hnojení = zaorávání zelených rostlin (celé rostliny, nebo jen jejich části) vypěstovaných na daném pozemku za účelem zvýšit obsah organických látek a zásobu rostlinných živin (zejména dusíkem) v půdě.

 

Význam:

  • dodávání humusu do půdy
  • dodávání živin do půdy
  • pozitivní vliv na půdní strukturu
  • zabránění půdní erozi

Význam pro včelařství: celá řada rostlin pěstovaných na zelené hnojení je včelařsky velmi zajímavá (pokud se nachávají vykvést)

Využitelné druhy:

Svazenka vratičolistá 

Svazenka shloučená 

Hořčice bílá

Vikve

Komonice