Dřeviny pro zpevnění svahů

Často se vyskytujícím problémem mohou být svahy - pokud jsou zpevněné (stabilní) a problémem je pouze například obtížné sekání trávy, lze trávník nahradit výsadbou poléhavých dřevin nebo trvalek.
Nezpevněné nebo nestabilní svahy je vhodné osázet dřevinami, které vytvářejí odnože nebo jsou typické bohatým rozvětveným kořenovým systémem a svahy tak přirozeným způsobem zpevnit.
Prudší svahy lze řešit terasováním, výstavbou suchých zídek a dalšími technickými úpravvami.