Dřeviny pro suché půdy

Suché půdy bývají někdy problém, ale i do těchto lze vybrat vhodné dřeviny. V první tabulce jsou ty, které snesou dobře sucho i v půdách mělkých, v druhé ty, které obstojně snášejí sucho, ale v půdách hlubokých.

Dřeviny pro suché půdy - půdy chudé, písčité, mělké

         
         
dřišťál Berberis      
hlošina Elaeagnus      
janovec metlatý        
meruzalka horská Ribes alpinum      
netvařec křovitý Amorpha fruticosa      
pámelník bílý        
ruj vlasatá Cotinus coggygria      
trnka obecná Prunus spinosa      
         
         

 

Dřeviny pro suché půdy - půdy hluboké

         
dřín obecný        
kdoulovec        
muchovník        
ořechokřídlec        
ptačí zob        
štědřenec odvislý        
tavola kalinolistá        
zimolez