česko botanický t-ž

   
talovín zimní Eranthis hiemalis
tavola kalinolistá Physocarpus opulifulius
tavolník Spiraea
trávnička přímořská Armeria maritima
trnka obecná Prunus spinosa

trnovník akát

Robinia pseudoacacia

třapatkovka nachová

Echinecea purpurea

třezalka tečkovaná Hypericum perforatum
tužebník jilmový Filipendula ulmaria
tymián obecný Thymus vulgaris
úpolín evropský Trollius europaeus
vrba černající, bílá, jíva, nachová Salix nigricans, alba, caprea, purpurea
vrba rozmarýnolistá Salix rozmarinifolia
vrba trojmužná Salix triandra
vrbina penízková Lysinachia nummularia
vrbovka úzkolístá Epilobium angustifolium
vřes obecný Calluna vulgaris
vřesovec pleťový Erica carnea
yzop lékařský Hyssopus officinalis
zběhovec plazivý Ajuga reptans
zimokeř okrouhlolistý Celastrus orbiculatua
zimolez černý, pýřitý,tatarský Lonicea nigra, xylosteum, tatarica
zimolez kamčatský Lonicera kamschatica
zimostráz stálezelný Buxus sempervirens
zlatobýl celík, kanadský Solidago virgaurea, canadensis
zvonek Campanula
žanovec měchýřník Colutea arborescens