Lnička setá

28.04.2015 08:56

Lnička setá -   (Camellina sativa ´Zuzana´)

Popis: jednoletá bylina; 0,6-1, m; krátká vegetační doba 3 - 3,5 mšsíce

Význam:    olejnina ( kosmetixcký a zpracovatelský průmysl - barvy, laky, fermeže, mazadla); energetická plodina, výroba bionafty, výroba buničiny; meziplodina

Nároky a pěstování : poměrně nenáročná, i do vyšších poloh, i na málo úrodné půdy (ne zamokřené)

přímé výsevy 

v porovnání s řepkou - jarní výsevy = nehrozí vymrzání, odolná vůči suchu, odolná  vůči dřepčíkovi

 

Včelařský význam :

  • dobrý zdroj nektaru i pylu

foto: