Včelařské předjaří

Vůdčí rostlina : olše lepkavá - Alnus glutinosa

V tomto pro včely nesmírně důležitém období potřebují hlavně pyl. Nabídka je poměrně chudá a proto je pro včely "každý zdroj dobrý".

 

Dřín obecný (Cornus mas) jedna           Čemeřice smrdutá je pro včely

z prvních nabídek pylu i nektaru.           většinou bezcenná pro velmi ranou

                                                         dobu květu, ale pokud počasí dovolí

                                                         včely sbírají pyl i nektar

 

  Vřesovce (Erica carnea) nabízejí

  nektar i pyl