zemědělské plodiny

Tato skupina rostlin je pro včelaře specifická - velké plochy, na kterých jsou obvykle pěstovány, mohou být zárukou hlavní (a v některých oblastech i jediné) snůšky.

Ve Včelařském arboretu pěstujeme jednotlivé plodiny na políčkách cca 1 x 1 m, abychom zajistili co nejpestřejší sortiment a mohli si sami ověřit "zájem" včel o jednotlivé druhy a popřípadě zájemcům ukázat nové nebo méně pěstované druhy. Zastoupeny jsou olejniny, pícniny, alternativní plodiny, kořeniny atd. V seznamu 1 najdete všechny druhy, které ovšem nemusí být vždy v době vaší návštěvy k dispozici.

V seznamu 2 jsou plodiny naseté v roce 2015

 

zemědělské plodiny

pískavice řecké seno

15.12.2013 10:50

pohanka

09.12.2013 14:24

svazenka vratičolistá

19.11.2013 12:46

světlice barvířská

18.10.2013 07:24

Tolice dětelová

01.05.2014 08:58

Vikev setá

02.03.2014 11:31

vlčí bob úzkolistý

02.03.2014 10:30
<< 1 | 2