Abecední seznam podle botanických názvů    
Acer platanoides javor mléčný  
Acer pseudoplatanus javor klen  
Acer rufinerve javor rezavožilný  
Betula pendula bříza bílá  
Betula pendula ´Dalecarlica´ bříza bílá  
Betula pendula ´Purpurea´ bříza bílá  
Betula pendula ´Trost Dwarf´ bříza bílá  
Betula pendula ´Youngii´ bříza bílá  
Betula pubescens ´Rubra´ bříza pýřitá  
 Catalpa bignonioides  katalpa trubačovitá  
Fagus sylvatica buk lesní  
Ginkgo biloba jinan dvoulaločný  
Lyriodendron tulipifera ´Variegata´ lyrovník tulipánokvětý  
Malus ´Fontana´ jabloň  
Malus     
Malus    
Malus    
Quercus robur ´Fastigiata´ dub letní  
Robinia pseudoacacia trnovník akát  
Sorbus aria jeřáb muk  
 Sorbus aucuparia  jeřáb obecný  
Sorbus domestica jeřáb oskeruše  
Tilia cordata lípa srdčitá