Jehličnany

Jehličnany vytvářejí  v arboretu (stejně jako ve většině sadových úprav) protiváhu listnáčům. Jejich výhodou je, že jsou převážně neopadavé. V porovnání s listnáči jsou v průběhu roku méně proměnlivé .Intenzita vybarvení je poměrně stálá,; barevně jsou odlišeny většinou pouze rašící výhony. Květy a plody doplňují ozdobnost jehličnanů, stejně jako borka. V lesích tvoří jehličnaté stromy souvislé porosty nebo jsou součást smíšených lesů; v parcích a zahradách mají nejrůznější využití - stromy jsou solitery nebo součástí skupin, keře mohou být opět ve skupinách nebo podle vzrůstu jako živé ploty, náhrady trávníků atd. Od původních druhů existuje množství kultivarů odlišných vzůstem, zbarvením jehlic atd.

A význam pro včely?

Jehličnany jsou větrosnubné, proto neprodukují žádny nektar; pylu sice produkují velké množství, ale pro svoji nízkou výživnou hodnotu ho včely nesbírají. Velmi důležité jsou ovšem jako hostitelé producentů medovice, která může být v příznivých letech zdrojem hlavní snůšky a tím i velmi žádaného medovicového medu.
 
Kliknutím na seznam se dostanete na soupis jehličnanů seřazený podle botanických jmen.

Jehličnany

Picea pungens ´Glauca´

02.06.2014 09:55

Pinus mugo

02.06.2014 10:20

Pinus nigra

07.01.2014 13:57
<< 1 | 2