biotop xerotermních rostlin

/xerotermní rostliny = rostliny přizpůsobené teplým a suchým stanovištím/

Inspiraci zde mohu nalézt všichni, kteří mají na svým stanovištích úseky vyznačující se plným osluněním a suchými půdami (nebo problémy se zaléváním).

V našem arboretu je nyní záhon založený na chudé půdě, kde je podkladem navážka ze stavby. I zde ovšem roste celá řada rostlin a včely zde nacházejí pestrou nabídku. V seznamu je možno nalézt vhodné rostliny do takovýchto podmínek. V historii je možno se podívat, jak tento úsek vznikal a dále se rozvíjel.

Po dostavbě kanalizace vznikl další volný, celodenně osluněný prostor, kde počítáme s dalším úsekem věnovaným této skupině zajímavých a včelařsky využitelných rostlin (bude obsahovat i dřeviny). Finanční částku na budování tohoto úseku věnovali studenti dálkového oboru Včelař (2011-2014).