Biotop vodních a vhkomilných rostlin

Na některých včelnicích nebo v jejich okolí se můžeme setkat s podmínkami opačnými, než jsou často problematická suchá až vyprahlá místa, a to jsou plochy vlhké, zamokřené nebo přímo vodní plochy (nebo toky). Nabídka rostlin i do těchto podmínek je poměrně široká, jak ze skupiny trvalek tak ze skupiny dřevin.

VL = vlhko

ZA = zamokřené půdy

VO = výsadba do vody /hloubka

       
Ajuga reptans zběhovec plazivý VL trvalka
Astilbe čechrava VL trvalka
Caltha palustris   VL - ZA  
Hippurius vulgaris   VO/20 cm  
Iris pseudacorus   ZA-VO/20 cm  
Lysimachia nummularia   VL-ZA  
Lysimachia puncta   VL  
Lythrum salicaria   VL  
Myosotis palustris   ZA  
Trollius   VL-ZA