Biotop sciofilních  rostlin

/sciofilní = stínomilný; druh žijící na zastíněných místech /

Velmi často se včelaři setkávájí s problémem, co pěstovat na místech, kde je nedostatek slunce (stín trvalý, bloudivý, polostín).

I tento problém je ovšem poměrmě snadno řešitelný, stačí jen vybrat vhodné druhy jak dřevin, jak i bylin.

V seznamu najdete zástupce této skupiny rostlin; v historii se můžete podívat, jak tento biotop vznikal a postupně se rozvíjí.