Dřeviny trpící okusem

Při výběru dřevin na svoje stanoviště nezapomeňte, že některé z dřevin jsou velkým lákadlem pro zvěř. Nesázejte je, pokud nemáte oplocený pozemek nebo pokud se nechází blízko např. lesa. Při nepříznivých podmínkách (velké množství sněhu apod.)mohou okusem trpět i další dřeviny.
   
ibišek syrský  
jabloň  
kaštanovník setý ( v mládí)  
netvařec křovitý  
štědřenec odvislý  
vrby (některé) S. daphnoides,S. x smithiana